SCHOOLRAAD

De schoolraad is een inspraakorgaan waarin volgende vertegenwoordiging wettelijk is geregeld:

– een afvaardiging van de ouders

– een afvaardiging van de leerkrachten

– een afvaardiging van de lokale gemeenschap

– de directie van de school (maar deze heeft een adviserende stem)

Verslag schoolraad 9-februari-2017

Verslag Verslag schoolraad

personeelslijst

Voorzitter:

Cindy Janssens

Secretaris:

Steffi Van Landeghem

Leden van de ouders:

Zarioh Fatiha

Stijn Dierickx

Leerkrachten:

Steffi Van Landeghem

Cindy Janssens

Leden van de lokale gemeenschap:

Rita Bellens

Ria Raets

Directie:

An Franck

Annick Willems