Aanmelden voor het kleuter en lager onderwijs

Vanaf 28 mei 2019 om 9 uur vindt u op de site van meld je aan een overzicht van de scholen die op dat moment nog vrije plaatsen hebben. Inschrijven doet u dan rechtstreeks in de school.

https://meldjeaanbasis.antwerpen.be