Aanmelden voor het kleuter en lager onderwijs

Vanaf … (datum volgt nog) vindt u op de site van meld je aan een overzicht van de scholen die op dat moment nog vrije plaatsen hebben. Inschrijven doet u dan rechtstreeks in de school.

https://meldjeaanbasis.antwerpen.be