Zorg

Meer info over de zorgaanpak in de kleuterschool kan je hier vinden.

Begeleidend CLB

VCLB De Wissel Antwerpen – Campus Noord (Merksem)

www.vclbdewisselantwerpen.be

CLB-medewerkster : An Van Peteghem

Tel: 03 640 38 90

Email: an.vanpeteghem@vclbdewisselantwerpen.be

Werking CLB

Het CLB werkt schoolnabij maar toch onafhankelijk. Het is een veilige plek waar je in vertrouwen terecht kan met je vragen en problemen. Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen en verpleegkundigen werken er samen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op ons beroep doen. Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis. U bent vrij om van CLB-begeleiding gebruik te maken. Sommige opdrachten van het CLB zijn echter verplicht: medische onderzoeken en opvolging van vaccinaties, ontwikkeling, maatregelen bij besmettelijke ziekten, tussenkomsten bij spijbelen.

Op vraag van leerlingen, ouders en school werken wij samen aan:

– Leren en studeren: Als het op school niet wil vlotten en hulp wenselijk is. Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen, studiemoeilijkheden, faalangst, …

– Onderwijsloopbaan: Als kiezen moeilijk wordt. Bij vragen rond schoolrijpheid, informatie over studie- en beroepsmogelijkheden, ...

– Preventieve gezondheidszorg: Als gezondheidsproblemen een belemmering vormen, bij vragen rond ontwikkeling, …

– Sociaal-emotionele ontwikkeling: Als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis. Bij vragen over opvoeding, angst, relaties, …

ADRES : CLB
Zusters van Onze Lieve Vrouwenstraat 22
2170 Merksem
03.640.38.90