Kriebelteam

In onze school voeren wij elk jaar een campagne tegen luizen. Wij hopen door een goede samenwerking en goede inspanning onze school luizenvrij te krijgen!

STAP 1 : Controle van de leerling.

  • De leerling wordt terug nagekeken op school.
  • Indien niet goed behandelt, krijgt de leerling kriebelbrief 2 mee naar huis.
  • Indien een leerling besmet is, krijgt hij/zij kriebelbrief 1 mee. Deze moet de volgende dag terug bezorgd worden op school.
  • De ganse klas wordt verwittigd d.m.v. een brief dat er een melding van luizen is.

STAP 3 : Controle van de leerling en eventueel inschakelen van CLB.

  • Indien er nog geen behandeling is begonnen of de behandeling niet goed is, wordt het CLB ingeschakeld.