Wijkschool

Wijkschool: kleuterjuffen

 juf Vera, juf Naveen en juf Soo Na   1KAL

 juf Eva en juf Lynn (juf Soo Na)    1KCL

 juf Kelly      1KDL

 juf Anne (juf Soo Na)    2KAL

 juf Ils      2KBL

juf Marijs       3KAL

 juf Vicky en juf Liesbeth       3KBL

                           

 Wijkschool: juffen lagere school

 

 juf Tamara      1B

juf Tine en juf Liesbeth       1C